Regjistri i parashikimeve te prokurimeve publike 2017

2017-rotated

 

Regjistri i realizimit te prokurimeve publike 2016

DOC019-rotated