VENDIMET E KESHILLIT BASHKIAK PER MUAJIN DHJETOR 2017

 

VENDIMET E KESHILLIT BASHKIAK PER MUAJIN NENTOR 2017

 


Programi Buxhetor Afatmesem 2018-2020

 


Më poshtë mund të shkarkoni PDF me vendimet e këshillit për vitet 2016 dhe 2017.

Kliko këtu për ta shkarkuar

VENDIMET 2016 DHE 2017

vendimet.janar2017.2
vendimet.janar2017
vendimet.shkurt2017.nd.ek
vendimet.mars.2017.bursat
vendimet.mars.2017.nd.ek
vendimet.prill.2017.donacionet
vendimet.prill.2017.endra.sh
vendimet.prill.2017.nd.ek
vendimet.prill.2017.projekt.buxhet
vendimet.prill2017.shpronsimet
vendimet.maj.2017.md.ek
vendimet.qershor.2017.nd.ek
vendimet.qershor.2017.nd.parkut.shkolles
vendimet.qershor.2017.projekt.buxhet
vendimet.qershor.2017.rritja.pagave
vendimet.qershor.2017.strehimi
vendim.korrik.2017.nd.ek
vendim.korrik.2017.pagat